Evde Kal & Makale Oku

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTIMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 12. MADDESİNİN KISACA DEĞERLENDİRİLMESİ

Nis 16, 2020 Son Haberler by kornar

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17/4/2020 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’un 12.maddesi daha önce Ticaret Bakanlığı’nın Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını koruması için 31.03.2020 tarihinde yayınladığı duyuru ile aynı doğrultudadır.

Şöyle ki, Bakanlık tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen 31.03.2020 tarihli yazıda: “kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi, dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ve yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi hususları belirtilmektedir” şeklinde ifade edilmekteydi.

Bakanlık duyurusunda yer verilmeyen süre ve kâr payı ödemesi hususlarının Kanun’un 12. Maddesi’nde ele alınarak, soru işaretlerini ortadan kaldırdığı görülmektedir: Sermaye Şirketlerinde, 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmi beşinin dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreleri üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. İkinci fıkrada ise, Genel Kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem karının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar erteleneceği belirtilmiştir.

  • Madde Kapsamına giren şirketler:

Sonuç olarak, Kanun’un 12.maddesi kapsamına giren şirketler: kamu iştiraki olan şirketler dışında tüm sermaye şirketleri

  • 30.09.2020 tarihine kadar, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl (2020) yapılacak genel kurullarda dikkat edilmesi gerekenler:
    • geçmiş yıl (yani 2018 ve öncesi) kârlarının ve serbest yedek akçelerin hiç dağıtılmaması;
    • 2019 yılı net dönem kârının ise %25’inden fazlasının dağıtılmaması;
    • yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi
  • Kâr payı ödemesi hakkında:

2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem karının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenir.


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN MAKALE YAZARINA DANIŞABİLİRSİNİZ

Yalçın & Toygar Hukuk Bürosu

Kabatas-Setustu, Inebolu Sok. No:25 Ada Apt. D.11 34427 Istanbul

+90 212 293 09 09

Email : info@yttlaw.com

www.yttlaw.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir