Evde Kal & Makale Oku

YASAL SÜRELER 15 HAZİRAN 2020’YE KADAR DURDURULDU!

Nis 30, 2020 Son Haberler by kornar

Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

MADDE 1 – ”COVID-19 salgın hastalığının Türkiye’de yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 1 Mayıs 2020’den (bu tarih dahil) 15 Haziran 2020 (bu tarih dahil) tarihe kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır.”

Duran sürelere ilişkin;

  • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın kullanımına ilişkin tüm süreler,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler,

Arabuluculuk, uzlaşma gibi alternatif çözüm yöntemlerine ilişkin süreler 13 Mart 2020’den 30 Nisan 2020 tarihine kadar;

  • İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler 22 Mart 2020’den 15 Haziran 2020 tarihine kadar;

            DURDURULDU.

Dolmak üzere olan sürelere ilişkin;

  • Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden (16 Haziran’dan) başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.

İcrada daha önce satış günü verilmişse;

  • Daha önce satış günü verilmiş olsa bile bu işlemler de durmaya devam edecektir. 15 Haziran’dan sonra yeni satış günü verilecektir. Ancak yeni satış ilanı için tekrar ilan ücreti alınmayacak, bu ilan elektronik ortamda yapılacaktır.

İşlemeye devam eden sürelere ilişkin;

  • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
  • Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
  • Hukuk Muhakemeleri kanununda yer alan ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler,

            DURDURULMAYACAKTIR.

Duruşmaların ertelenmesine ilişkin;

  • İlk derece Adli ve İdari Yargı Mercileri ile Bölge Adliye Ve Bölge İdare Mahkemelerindeki duruşmalar Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla 15 Haziran’a kadar ertelenmiştir.
  • Yargıtay ve Danıştay bakımından ise bu mahkemelerin Başkanlar Kurulu tarafından kararlaştırılacaktır.

Salgının seyrine göre erteleme tarihlerinin değiştirilmesi mümkün olacaktır.


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN MAKALE YAZARINA DANIŞABİLİRSİNİZ

Yalçın & Toygar Hukuk Bürosu

Kabatas-Setustu, Inebolu Sok. No:25 Ada Apt. D.11 34427 Istanbul

+90 212 293 09 09

Email : info@yttlaw.com

www.yttlaw.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir