Evde Kal & Makale Oku

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN EKSİK ÖDENMESİNE VE DOLAYISIYLA HAKLI SEBEPLE FESİHLER İLE İDARİ PARA CEZALARINA SEBEP OLABİLECEK MAAŞ HACİZLERİ HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUM

30 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; 22.03.2020 gününden başlayacak şekilde geçerli olmak üzere 30.04.2020 tarihine kadar tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulması şeklinde uygulanan durma süresinin 15.06.2020 tarihine kadar uzatılmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda 22.03.2020 tarihi itibariyle maaş hacizleri sebebiyle yapılan tüm kesintilerin de aşağıda yer alan emsal karar da gözetilerek 15.06.2020 tarihine kadar durdurulması gerekliliğini önemle hatırlatırız.

Bazı idari kurumlar ile meslektaşlarımızın da aksi yönde görüşleri bulunmaktadır. Örnek: Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Görüşü

“…Maaş haczi işleminden farklı olarak, maaştan yapılan kesintiler muhafaza işlemi niteliğindedir. Takibin durmasına yönelik tedbir kararı verilmesi halinde, haciz, maaş üzerinde durmakla birlikte kesintiye devam edilemez. Maaş haczine dair kesintilerin durdurulması gerekir. O halde mahkemece, maaş üzerindeki haciz işlemi devam etmekle birlikte muhafaza işlemi niteliğindeki maaş kesintilerinin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir…”  T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2015/21790 K. 2015/30722 T. 7.12.2015

Nitekim doktrinde Prof. Dr. Muhammet Özekes’in görüşüne göre de;

a.         Gerek İcra ve İflas Kanunu madde 330’u uygulamaya koyan Cumhurbaşkanlığı kararı gerekse 7226 sayılı Kanunda takiplerin duracağı, taraf ve takip işlemlerinin yapılamayacağı açık ve tereddütsüz şekilde belirtilmiştir.

b.         Takibin durması demek, işlemin yarısının durması yarısının durmaması demek değildir, bir bütün olarak durması demektir.

c.         İcra ve İflas Kanunu madde 330 ve 7226 sayılı Kanunda hiçbir ayrım yapılmadan (belirtilen istisnalar dışında) “takipler durur” denmektedir.

d.         İlk defa takiplerin durması bu düzenleme ile düzenlenmemektedir, İcra ve İflas Kanunu’nda neredeyse 20 yerde takiplerin durmasına ilişkin hüküm vardır.

e.         Maaş hacizleri ve haciz ihbarnameleri, asıl haciz kararı ve işleminin devamı olan muhafaza tedbiri niteliğindedir. Doktrinde ve Yargıtay kararlarında bu konuda bir tereddüt yoktur. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığı görüşü konuyla ilgili açık Yargıtay kararlarına da aykırıdır. Hatta Yargıtay’ın Daire Başkanlığı görüşüne cevap niteliğinde kararları vardır.


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN MAKALE YAZARINA DANIŞABİLİRSİNİZ

Yalçın & Toygar Hukuk Bürosu

Kabatas-Setustu, Inebolu Sok. No:25 Ada Apt. D.11 34427 Istanbul

+90 212 293 09 09

Email : info@yttlaw.com

www.yttlaw.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir