Kategori: Ticaret ve Şirketler Hukuku Makaleleri

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN ESASLAR BELİRLENDİ

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla bugüne kadar çok sayıda önlemler alındı. Bunlardan birisi, şirketlerin mevcut özkaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyaçlarının doğmaması amacıyla kâr payı dağıtımlarına ilişkin olarak 7244 sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanununa geçici 13. Madde eklenmişti[1]. I. Bu sınırlamanın amacı nedir? Kanun gerekçesinde düzenlemenin amacı şu şekilde ifade edilmiştir:
Devamını Oku

KİRA İLİŞKİLERİ VE COVID-19 SALGINI

Covid-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmesi ile birlikte birçok hukuki soru ve sorun ortaya çıkmıştır. Bu sorulardan en çok gündemde olan soru kira ilişkilerinin Covid-19 salgınından etkilenip etkilenemeyeceğidir. Her sözleşmesel ilişki bazında ayrıca değerlendirme yapılması en sağlıklı çözümdür. Genel esasları belirtmek gerekirse; göz önüne alınması gereken hususlar, kira sözleşmesinin süreli olup
Devamını Oku

COVID-19 VİRÜSÜ’NÜN GIDA SEKTÖRÜNE ETKİSİ

Korona Virüs (COVID-19) dünyada çok sayıda insana bulaşan, hızla yayılan ve ülkemizde de olumsuz etkilerini gösteren solunum yolu bulaşıcı hastalığıdır. Hastalık yüksek riski nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak kayıtlara geçmiştir. Virüsün yarattığı tehlike çeşitli sektörleri etkilemiş olup, Devlet tarafından birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Etkilenen sektörlerden birisi de “Gıda” sektörü olup, bu hususa ilişkin incelemelerimizi
Devamını Oku

YENİ DÜZENLEME : ŞİRKETLERİN KÂR PAYI DAĞITIMI HAKKINDA /KOVID-19

Ticaret Bakanlığı, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını koruması için Resmi Gazete’de kar paylarının dağıtımına ilişkin bir tebliğ yayınladı. Bakanlık tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen 31.03.2020 tarihli yazıda, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını korumasının önemine işaret edilirken, şirketlerin yönetim kurullarına kar payı dağıtma yetkisinin verildiği yer alıyor. Ticaret Bakanlığı
Devamını Oku

COVID-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

1 Nisan 2020 tarihli 2020/5 sayılı COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 2 Nisan 2020 tarihli 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu Genelge ile, 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelere taraf olan yüklenicilere
Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAKIMINDAN COVID-19 SÜRECİ

Yaşamakta olduğumuz Covid-19 tehlikesi nedeniyle, ülkemizde ve dünyada sürece ilişkin olarak çeşitli önlemler uygulanmaktadır. Bu kapsamda pek çok kişisel verinin işlenmesi de söz konusu olmaktadır. Sürecin sağlıkla ilgili olduğu göz önünde tutulduğunda KVKK m.6 uyarınca özel nitelikli veriler arasında sayılan sağlık verisinin de işleniyor olması bakımından Kişisel Verileri Koruma Kurumu 27 Mart 2020 tarihinde “Covid-19
Devamını Oku

EKONOMİYE YÖNELİK KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ HAKKINDA

Covid-19 salgın hastalığının olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesine katkı sağlamak ve ülke ekonomisini güçlendirmek amacıyla finansmana erişimin kolaylaştırılması için bazı düzenlemeler yapıldı. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Kanun 26 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun’da ve Çek Kanununda
Devamını Oku