SAĞLIK PERSONELİNE KARŞI ŞİDDET EYLEMLERİNE DAİR DÜZENLEMELER VE YENİ GELİŞMELER

Ülkemizde sağlık sektöründe çalışanlara ilişkin şiddet zaman zaman gündeme oturmakta ancak yapılan çalışmalar ve atılan adımlarla sorun giderilmeye çalışılsa da bu konuda efektif önlemler alınması gerekliliği ortadadır. Özellikle son yıllarda sağlık çalışanlarına karşı şiddet olayları daha da artarak haber bültenlerinde görülmekte ve ülkemizin gündeminde yer almaktadır. Konuya ilişkin olarak; “Türkiye’deki Hastanelerde Doktor ve Hemşirelere Karşı
Devamını Oku