Evde Kal & Makale Oku

SAĞLIK PERSONELİNE KARŞI ŞİDDET EYLEMLERİNE DAİR DÜZENLEMELER VE YENİ GELİŞMELER

Ülkemizde sağlık sektöründe çalışanlara ilişkin şiddet zaman zaman gündeme oturmakta ancak yapılan çalışmalar ve atılan adımlarla sorun giderilmeye çalışılsa da bu konuda efektif önlemler alınması gerekliliği ortadadır. Özellikle son yıllarda sağlık çalışanlarına karşı şiddet olayları daha da artarak haber bültenlerinde görülmekte ve ülkemizin gündeminde yer almaktadır. Konuya ilişkin olarak; “Türkiye’deki Hastanelerde Doktor ve Hemşirelere Karşı Şiddet” isimli çalışmada 254 doktor ve hemşirenin katıldığı araştırma sonucu katılımcıların %74,4’ünün bir tür şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. Şiddet türü olarak ise katılımcıların %87,3’ü sözlü şiddete, %12,2’si fiziksel şiddete, %0,5’i cinsel şiddete maruz bırakıldığı tespit edilmiştir. Yine 429 sağlık personelinin katıldığı bir başka çalışmada ise son üç yıl içinde hiç şiddete maruz kalmayan personel oranı %37,2 iken en çok iki kez şiddete maruz kalan oranı %15,3 ve son üç yıl içinde ikiden fazla kez şiddete maruz kalan personel oranı %47,4 olarak belirlenmiştir.

Sağlık personellerimizin görevlerini ifa ederken karşılaştıkları zorlukları gidermek hepimizin sorumluğunda olmakla birlikte özellikle COVID-19 pandemisi nedeniyle kendilerine bu dönemde büyük sorumluluk düşerken sağlık personelimizin korunmasına yönelik tedbirleri almak bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bugüne dek konuyla ilgili birçok çalışma gerçekleştirilmiş ve birtakım tedbir ve önlem hayata geçmiştir. Bunlara örnek vermek gerekirse; 15 Kasım 2018’de TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe giren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da sağlık kuruluşunda çalışan personellere yönelik şiddet uygulayanın;

  • Kolluk görevlilerince şikâyete gerek kalmaksızın yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesi,
  • Mağdur personelin ifadesinin işyerinde alınması,
  • Bu hükümlerin, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanması kararlaştırılmıştır.

Yine güncel bir gelişme olarak; 17.04.2020 tarihinde kabul edilen Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 28. Maddesi ile sağlık çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet eylemlerine karşı yaptırımlara ilişkin yeni düzenlemelere yer verilmiştir.

Kanun kapsamında 28. madde ile Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 12’nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki düzenlemelerin ekleneceği belirtilmiştir. Buna göre; kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten yaralama (madde 86), tehdit (madde 106), hakaret (madde 125) ve görevi yaptırmamak için direnme (madde 265) suçlarında;

  • İlgili maddelere göre belirlenecek ceza oranının yarı oranında arttırılacağı,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.
  • Ek olarak; şiddet eylemini gerçekleştiren faile karşı faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personelin bulunması halinde hizmetin ilgili diğer personel tarafından verilebileceği belirtilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181205-8.htm


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN MAKALE YAZARINA DANIŞABİLİRSİNİZ

Yalçın & Toygar Hukuk Bürosu

Kabatas-Setustu, Inebolu Sok. No:25 Ada Apt. D.11 34427 Istanbul

+90 212 293 09 09

Email : info@yttlaw.com

www.yttlaw.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir