Evde Kal & Makale Oku

FESİH YASAĞI İKİ AY DAHA UZATILDI!

Eki 28, 2020 Son Haberler by kornar

7244 Sayılı Kanun ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Madde uyarınca; 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay fesih yasağı uygulanmakta işveren işçileri tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmekte idi:

GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Fesih yasağı uygulaması, ilk olarak 31171 sayılı ve 30.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bir ay, ardından 31234 sayılı ve 04.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile iki ay süreyle uzatılmıştır.

Bu sürecin ardından son olarak, 27/10/2020 tarihli 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağının 17/11/2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına karar verilmiştir.


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN MAKALE YAZARINA DANIŞABİLİRSİNİZ

Yalçın & Toygar Hukuk Bürosu

Kabatas-Setustu, Inebolu Sok. No:25 Ada Apt. D.11 34427 Istanbul

+90 212 293 09 09

Email : info@yttlaw.com

www.yttlaw.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir