Kategori: İş Hukuku Makaleleri

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER

7252 sayılı DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Kanun ile birlikte yürürlüğe girecek düzenlemeler; I. Madde – 3 (28.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) Kısa çalışma için başvuru tarihinin ve/veya kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31/12/2020 tarihine kadar uzatılabilmesine
Devamını Oku

COVID-19 KAPSAMINDA GENELGE

Bilindiği üzere, ülkemizde ve dünyada hızla yayılmakta olan Koronavirüse karşı yürüten süreç kapsamında, ülkemizde birçok önlem alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Özellikle iş hayatında kısa süreli çalışma, evden çalışma vb. yöntemler uygulanmakta, kişilerin dışarı çıkmadan çalışabilmesine imkan tanınmakta, bu şekilde kişilerin virüse maruz kalma ihtimali azaltılmaya çalışılmaktadır. Ancak evden çalışma gibi yöntemler bazı meslek grupları
Devamını Oku

COVID-19 SALGINI İLE DEĞİŞEN ÇALIŞMA DÜZENİ VE TELAFİ ÇALIŞMASI KAVRAMI

Covid-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmesi ile birlikte çalışma düzenleri de süreçten etkilenmiştir. Faaliyetler bakımından bazı sektörlerde uzaktan çalışma (evden çalışma) düzenine geçilmiş, bazı sektörlerde faaliyetler azaltılmış, bazı sektörlerde ise salgınla ilgili olarak faaliyetler kısmen veya tamamen durdurulmuştur. Telafi çalışması kavramı da bu süreçten etkilenmiş ve telafi çalışması süresi 25/3/2020 tarihindeki
Devamını Oku

COVID-19 SALGINININ DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Deneme Süreli İş Sözleşmesi Ne Demektir? Deneme süreli iş sözleşmesi, işçinin çalışma şartlarını görmesi, sözleşme ile üstlenilen işin somut duruma uygunluğu ve işi yapabilme becerisini anlaması, işverenin ise işçinin sözleşme ile üstlendiği işi yapabilme yeteneğini verimini, ölçmesi amacıyla ve -toplu iş sözleşmeleri hariç- en çok iki aya kadar kararlaştırılan deneme süresini içeren sözleşmelerdir. Deneme süreli
Devamını Oku

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN EKSİK ÖDENMESİNE VE DOLAYISIYLA HAKLI SEBEPLE FESİHLER İLE İDARİ PARA CEZALARINA SEBEP OLABİLECEK MAAŞ HACİZLERİ HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUM

30 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; 22.03.2020 gününden başlayacak şekilde geçerli olmak üzere 30.04.2020 tarihine kadar tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulması şeklinde uygulanan durma süresinin 15.06.2020 tarihine kadar uzatılmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz
Devamını Oku

COVID-19’UN İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN HUKUKİ NİTELENDİRMESİ TBB TV -TBB EĞİTİM MERKEZİ ONLİNE EĞİTİM PROGRAMI

Eğitmen           : Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı Mesut Balcı Eğitim Notları  : Av. Mert Karayol Bizim mevzuatımızda hastalık kavramı var, meslek hastalığı kavramı var iş kazası kavramı var. Covid-19 hangi kapsamda değerlendirilecek? Domuz gribi ile ilgili dairenin tek bir kararı var. Oy çokluğu ile alınmış bir karar. Olay: Ukrayna’dan Türkiye’ye giriş yapan tır şoförü. Girdikten
Devamını Oku

7244 SAYILI KANUN’UN İŞ HUKUKUNDA ETKİLERİ VE ZORLAYICI NEDENLER TBB TV – TBB EĞİTİM MERKEZİ ONLİNE EĞİTİM PROGRAMI

Eğitmen           : Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil Eğitim Notları  : Av. Mert Karayol Yorumlanan Madde: MADDE 2 – (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle)  18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve
Devamını Oku

UZAKTAN ÇALIŞMA DÜZENİNDE İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİ

Covid-19 salgını ile birlikte ülkemizde ve dünyada gündem olan konulardan biri de uzaktan çalışma kavramıdır. Özellikle salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla sosyal mesafe uygulamasına geçilmesi ile uzaktan çalışma kavramı hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bilgisayar teknolojileri kullanılarak faaliyet gösterilen hizmet sektöründe uzaktan çalışma önemli bir konudur. Uzaktan çalışma İş Kanunu’nun 14/4. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Uzaktan
Devamını Oku

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTMA SERBESTLİĞİ GENELGE İLE ŞEKİLLENDİ!

Yayımlanması beklenen genelgenin detayları belli oldu: 17.04.2020 tarihinde yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile kısa çalışmada “beyan usulüne” geçilmiş ve beyan usulünün 29.02.2020 tarihinden itibaren uygulanacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda çıkarılan Genelge’nin 2. ve 6. maddelerine göre: 17.04.2020 tarihinden itibaren İşverenler için ücretsiz izne çıkartma kayıtsız ve şartsız kabul edilecek. 17.04.2020 tarihinden önce yapılan başvuruyla kısa çalışma
Devamını Oku

7244 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÜCRETSİZ İZİN BAKIMINDAN HUKUKİ DEĞERLENDİRME

7244 Sayılı Kanun ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Madde[1] uyarınca; İşveren işçileri 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Tek taraflı olarak ücretsiz izne ayırmada İş Kanunu anlamında herhangi bir koşul veya engel bulunmamaktadır. Ancak; 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen
Devamını Oku