Kategori: Borçlar Hukuku Makaleleri

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE COVID-19 KAPSAMINDA UYARLAMA VE TEDBİR TALEBİ

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan şehrinde ortayan çıkan ve bugün itibariyle Dünya’ya yayılmış olan COVID-19’a karşı tüm ülkeler,virüsle mücadele kapsamında birtakım tedbirler almış olup bahse konu tedbirler hala devam etmektedir. Bu konuda tüm ülkelerin önceliği, sosyal mesafeyi arttırarak insanlar arasındaki mesafenin azaltılması ve izalosyonun gerçekleştirilmesine yöneliktir.Bilindiği üzere ülkemizde de koronavirüs kapsamında birçok tedbir alınmıştır.
Devamını Oku

COVID-19’UN KAMU İHALE İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

Çin’in Wuhan Eyaletinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (genel salgın) ilan edildi. Covid-19 salgını başta ekonomi olmak üzere birçok alanda olumsuz etkilere yol açmış ve birçok hukuki soru ve sorunu beraberinde getirmiştir. Covid-19 salgınının olumsuz etkileri kapsamında özellikle sözleşmesel ilişkilerde ifa
Devamını Oku

COVİD-19’UN TİCARİ KREDİ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılmasıyla Covid-19 salgını küresel bir sorun haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen Covid-19 salgını başta ekonomi olmak üzere birçok alanda olumsuz etkilere yol açmış ve birçok hukuki soru ve sorunu beraberinde getirmiştir. Covid-19 salgınının olumsuz etkileri kapsamında özellikle sözleşmesel ilişkilerde ifa açısından sorunlar yaşanmaya başlanmıştır.
Devamını Oku

PANDEMİNİN ESER SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen Covid-19 salgınının etkilerinin hissedildiği birçok sözleşmesel ilişkilere etkileri, önceki makalelerimizde incelenmiştir. Bu yazımızda ‘’pandeminin eser sözleşmelerine etkisi’’ incelenecektir.  Eser sözleşmesine ilişkin uyarlama hükmü TBK m. 480 ile düzenlenmiştir. TBK m. 480 eser sözleşmesi açısından özel bir uyarlama hükmü niteliğinde olup, götürü ücretli
Devamını Oku

COVID-19 PANDEMİSİNİN BAYİLİK İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI

Pandeminin birçok sözleşmesel ilişkiye etkilerini incelerken pandeminin bayilik ilişkileri üzerindeki yansımalarının incelenmesinde de fayda vardır. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını (bilinen diğer adı ile Covid-19) bayilik ilişkilerini de etkilemiştir. Bayilik Sözleşmeleri ile ilgili uyuşmazlıkların mücbir sebep ve ifa imkansızlığı kapsamlarında hukukumuzda cevapları bulunmaktadır. Bilindiği üzere Bayilik Sözleşmeleri şirket ile bayi arasında akdedilen, şirketin
Devamını Oku

İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YENİ DÖNEM VE YENİ DÜZEN

6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 53. maddesi ile, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”)’na Geçici Madde 2 hükmü eklenerek, TBK’nın kira sözleşmelerine ilişkin bazı maddelerinin yürürlüğü, kiracısı tacir veya özel ve kamu hukuku tüzel kişileri olan işyeri kiraları bakımından – yeni kira düzeninin iş
Devamını Oku

KİRA İLİŞKİLERİ VE COVID-19 SALGINI

Çin’in Vuhan kentinde başlayan, tüm dünyayı etkisi altına alarak hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, pek çok alanda önlemler alınmıştır. Kira ilişkileri de bu alanlardan biridir. 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 2. Maddesinde iş yeri kiraları bakımından; “1/3/2020 tarihinden
Devamını Oku

TİCARİ SÖZLEŞMELERDE COVİD-19’UN ETKİSİ

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen Covid-19 salgınının etkilerinin hissedildiği alanlardan bir tanesi de ticari ilişkiler ve buna bağlı olarak sözleşmesel ilişkilerde ifa konusu olmuştur. Tarafların sözleşme ile üstlendikleri edimleri sözleşmede kararlaştırdıkları şekilde ifa etmekle yükümlülüklerinin konu edildiği “Türk Hukukunda Sözleşme/Ahde Vefa İlkesi”, “Beklenmeyen Hal, Mücbir Sebep, Pandemi
Devamını Oku

UYARLAMA DAVALARI

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılmasıyla Covid-19 salgını küresel bir sorun haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen Covid-19 salgını başta ekonomi olmak üzere birçok alanda olumsuz etkilere yol açmış ve birçok hukuki soru ve sorunu beraberinde getirmiştir. Covid-19 salgınının olumsuz etkileri kapsamında özellikle sözleşmesel ilişkilerde ifa açısından sorunlar yaşanmaya başlanmıştır.
Devamını Oku

PANDEMİ IŞIĞINDA SÖZLEŞME HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Ülkemizde ve dünyada etkilerini gösteren Covid-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiş, bu kapsamda hayatın birçok alanında öngörülemeyen sonuçlar meydana gelmiştir. Sözleşmeler bakımından Covid-19 kapsamında ahde vefa ilkesi, pandeminin mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı hususu, mevcut sözleşmelere etkisi,  beklenmeyen hal gibi kavramlar “Türk Hukukunda Sözleşme ve Ahde Vefa” ve “Beklenmeyen Hal, Mücbir Sebep,
Devamını Oku